Extern Vertrouwenspersoon

Nadat de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice naar buiten zijn gekomen, is bij een groot aantal organisaties de aandacht voor ongewenst gedrag op de werkvloer toegenomen. En gelukkig maar. Een onderdeel van het beleid dat een organisatie hierop kan voeren, is het hebben van een (extern) vertrouwenspersoon. Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn of haar verhaal doen en wordt samen gezocht naar een oplossing. 

 

De taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • Opvangen en begeleiden van mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag of integriteitsschendingen

  • Het informeren en voorlichten van de organisatie

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management team / directie. 

 Eind 2022 heb ik een opleiding bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen gedaan om mij te certificeren tot extern vertrouwenspersoon. 

Door mijn ruime ervaring in het werken binnen organisaties en mijn achtergrond als therapeut is dit voor mij een mooie combinatie om een bijdrage te leveren aan het verminderen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. 

 

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dat contact met mij op.